085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Uurtarief advocaat bij vergoeding kosten van rechtsbijstand

In de jurisprudentie bestaat er veel onduidelijkheid over de hoogte van de kosten van rechtsbijstand die een advocaat kan vorderen namens een client. 


Enkele uitspraken:

Uurtarief alleen matigen indien bovenmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden, 26 september 2014:
“Het hof overweegt dat in het kader van een marginale toetsing van de omvang van de in rekening gebrachte kosten geen plaats is voor toepassing van een standaard uurtarief, nog daargelaten de vraag of een dergelijk tarief bestaat, dan wel wat in dezen onder standaardtarief zou moeten worden verstaan. Slechts wanneer, anders dan in dit geval, door een advocaat een uurtarief wordt toegepast dat qua hoogte zodanig afwijkt van hetgeen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is, kan dit leiden tot een correctie van het uurtarief.”

DUS: alleen wanneer de declaratie echt als bovenmatig kan worden aangemerkt, dient matiging plaats te vinden

Uurtarief van € 200,00 is redelijk

Rechtbank Noord-Nederland, 9 februari 2015, ECLI:NL:RBHNO:2015:911

Rechtbank Noord-Nederland, 20 oktober 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:8851

Maar uurtarief van € 300,00 bij MK en getuigenverhoren

Rechtbank Noord-Holland, 8 februari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:3090

Bij de bepaling van het uurtarief, hanteert de rechtbank in beginsel een uurtarief van € 200,00, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een ander uurtarief billijken.

De rechtbank heeft acht geslagen op de aard, de omvang en de complexiteit van de strafzaak. Daarbij heeft de rechtbank in het bijzonder betrokken dat in het kader van de behandeling bij de rechtbank meerdere getuigen zijn gehoord ten overstaan van de rechter-commissaris terwijl ook op de terechtzitting nog een getuige is gehoord. Voorts heeft de politierechter de zaak op grond van haar complexiteit ter afdoening verwezen naar de meervoudige kamer van deze rechtbank.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding