085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Aanmeldformulier schadevergoeding na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot

Ja, ik wil schadevergoeding na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot en ik verklaar dat mijn strafzaak minder dan 3 maanden geleden is geëindigd zonder dat een straf of maatregel aan mij is opgelegd en zonder schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

1 Step 1

Aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier in om uw zaak vrijblijvend bij ons aan te melden.

Uw gegevens

Geslacht
Achternaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Bankrekeningnr (IBAN)

Wij dienen over uw bankrekening te beschikken voor het overmaken van de schadevergoeding. Uiteraard zullen wij strikt vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Indien u uit privacy-overwegingen liever uw bankrekening pas bekend wil maken wanneer de schadevergoeding is ontvangen, dan is dat ook mogelijk.

Gegevens strafzaak

Voor het opstellen van het verzoekschrift dienen wij te beschikken over meer informatie met betrekking tot de strafzaak. Gelieve daartoe de navolgende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zaakskenmerkparketnummer,proces-verbaalnr, of ander kenmerk van de politie
Uitspraak/beslissing: Bij seponering van de zaak verzoeken wij u de schriftelijke bevestiging dat de strafzaak is geseponeerd per post, telefax, of e-mail aan ons toe te sturen of in te scannen en hier te uploaden. U hoeft deze bewijsstukken nog niet direct mee te sturen. Wij sturen het door ons opgestelde verzoekschrift eerst naar, waarna u de bewijsstukken tezamen met het door u ondertekende verzoekschrift aan ons kunt retourneren.
Datum uitspraak/beslissingInvullen op welke datum de rechter uitspraak heeft gedaan. Bij de kantonrechter en politierechter kunt u invullen op welke dag de terechtzitting was. Bij de meervoudige kamer en het gerechtshof is de uitspraak veelal 14 dagen na de dag van de terechtzitting. Wanneer uw zaak is geseponeerd, moet u hier de datum die op de schriftelijke sepotbevestiging staat vermeld invullen.
Gerecht of instantie waar de strafzaak het laatst heeft gediend: nvullen bij welk gerecht uw strafzaak het laatst heeft gediend. Wanneer uw zaak is geseponeerd, dient u politie in te vullen.
Plaats gerecht waar de zaak werd behandeldVul hierboven de plaats van aanhouding en/of verhoor in.
Datum verdenking (evt. schatting)Invullen vanaf wanneer u bekend werd met het feit dat Justitie u verdacht van een strafbaar feit. Dit kan bijvoorbeeld zijn de datum van aanhouding zijn of de datum dat u werd verhoord door de politie.

Schadeposten

Selecteer hier de schadeposten waarvan u meent recht te hebben op een schadevergoeding (meerdere opties mogelijk).

0 /

Overige opmerkingen

Indien u nog opmerkingen heeft die van belang kunnen zijn voor het opstellen van het verzoekschrift kunt u die hier plaatsen.

Overige opmerkingen
0 /
Eventueel aanvullende bijlageupload
Selecteer een bestand
Eventueel aanvullende bijlageupload
Selecteer een bestand
Eventueel aanvullende bijlageupload
Selecteer een bestand

Voorwaarden

Op alle aanmeldingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding