085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

U hebt recht op schadevergoeding na:


Vrijspraak

U hebt recht op schadevergoeding na vrijspraak. Vrijspraak betekent dat u de aan u ten laste gelegde feiten niet bewezen konden worden, bijvoorbeeld omdat de rechter geen bewijs of niet de overtuiging heeft dat u het feit hebt gepleegd.

Vrijspraak voor alle feiten

Het is belangrijk dat u vrijspraak hebt gekregen voor alle feiten die op de tenlastelegging stonden. Alleen bij een integrale vrijspraak bestaat volgens de artikelen 89 en/of 591a Sv het recht op schadevergoeding. De wet bepaalt namelijk dat de strafzaak moet eindigen zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr is toegepast. 
Twijfelt u of u recht hebt op schadevergoeding? Neem dan gerust eerst contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden om schadevergoeding aan te vragen.

Termijn: 3 maanden + 14 dagen

In alle gevallen geldt dat het verzoek tot schadevergoeding binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak moet worden ingediend. De uitspraak van de rechter wordt onherroepelijk na het verstrijken van een termijn van 14 dagen (termijn voor de officier van justitie om hoger beroep in te stellen) onherroepelijk zodat het verzoek dus binnen 3 maanden en 14 dagen na de uitspraak moet zijn ingediend.

Ontslag van rechtsvervolging

U hebt recht op schadevergoeding na ontslag van rechtsvervolging. Ontslag van rechtsvervolging betekent dat het feit wel kan worden bewezen, maar dat u niet strafbaar bent, bijvoorbeeld omdat u ontoerekeningsvatbaar was, of omdat u hebt gehandeld uit noodweer (zelfverdediging) of dat er sprake was van een andere strafuitsluitingsgrond.

Ontslag van rechtsvervolging voor alle feiten

Het is belangrijk dat u ontslag van rechtsvervolging hebt gekregen voor alle feiten die op de tenlastelegging stonden. Alleen dan bestaat volgens de artikelen 89 en/of 591a Sv het recht op schadevergoeding. De wet bepaalt namelijk dat de strafzaak moet eindigen zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr is toegepast. 
Twijfelt u of u recht hebt op schadevergoeding? Neem dan gerust eerst contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden om schadevergoeding aan te vragen.

Termijn: 3 maanden + 14 dagen

In alle gevallen geldt dat het verzoek tot schadevergoeding binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak moet worden ingediend. De uitspraak van de rechter wordt onherroepelijk na het verstrijken van een termijn van 14 dagen (termijn voor de officier van justitie om hoger beroep in te stellen) onherroepelijk zodat het verzoek dus binnen 3 maanden en 14 dagen na de uitspraak moet zijn ingediend.

Sepot

U hebt recht op schadevergoeding na sepot. Een strafzaak wordt door de politie of het openbaar ministerie bijvoorbeeld geseponeerd  wanneer er niet voldoende wettig en overtuigend bewijs is, maar ook bij medeschuld van de aangever, en nog verschillende andere gronden. Voor een overzicht van alle sepotgronden verwijzen wij u naar de aanwijzing sepotgronden van het openbaar ministerie.

Sepotbericht

Wanneer de strafzaak wordt geseponeerd, ontvangt u daarvan bericht van de politie of het arrondissementsparket (openbaar ministerie). U ontvangt dan een brief dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd. Meestal staat er ook nog in vermeld dat de aangever een klaagschrift over het uitblijven van vervolging kan indienen bij het gerechtshof. Alleen na ontvangst van zo’n sepotbericht,  bestaat volgens de artikelen 89 en/of 591a Sv het recht op schadevergoeding. De wet bepaalt namelijk dat de strafzaak moet eindigen zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr is toegepast. Twijfelt u of u recht hebt op schadevergoeding? Neem dan gerust eerst contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden om schadevergoeding aan te vragen.

Termijn: 3 maanden

In alle gevallen geldt dat het verzoek tot schadevergoeding binnen 3 maanden na het einde van de zaak moet worden ingediend. Dit betekent dat het verzoek binnen 3 maanden na ontvangst van het sepotbericht moet zijn ingediend bij de rechtbank.  De datum van ontvangst van het sepotbericht is uiteindelijk van belang voor het moment waarop de termijn van 3 maanden aanvangt.

Nog geen sepotbericht?

Is het al enige tijd geleden (meer dan 1,5  jaar) dat u voor het laatst als verdachte door de politie bent gehoord, en hebt u nog altijd geen bericht ontvangen of u vervolgd zult worden, dan kunt u ook uw zaak bij ons aanmelden. Wij zullen voor u bij het arrondissementsparket informeren naar de stand van zaken en zo nodig een beslissing afdwingen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding