085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

sepot

Een sepot is een beslissing van de officier van justitie om de strafzaak niet door te zetten. Bij een sepot beslist de officier van justitie om u niet te vervolgen. U hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. Meestal is er onvoldoende bewijs, maar er kunnen vele redenen zijn voor een sepot. U ontvangt de sepotbeslissing per brief. Deze brief wordt ook wel een sepotbericht genoemd. In de brief wordt niet altijd letterlijk het woord “sepot” gebruikt. Dat hoeft ook niet. Voldoende is wanneer uit de tekst van de brief is af te leiden dat u niet langer wordt vervolgd.  Wanneer u een sepotbericht ontvangt, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijv. voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. In sommige gevallen kunt u een sepotbericht ook uitlokken.


Sepot uitlokken

Heeft u nog geen sepotbericht ontvangen, en is het al langer dan een jaar geleden dat u als verdachte bent aangemerkt en/of hebt vastgezeten, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan voor u navraag doen bij de politie naar de stand van zaken. Alleen wanneer u er zeker van bent dat er geen bewijs tegen u lag, is het raadzaam om ons navraag te laten doen bij de politie. In alle andere gevallen verdient het de voorkeur om minstens 2 jaren te wachten. In alle gevallen is het echter wel belangrijk dat u vroeg of laat of informeert bij de politie wat de status is van uw zaak. Bij sepot hebt u immers recht op schadevergoeding!

Twijfel over sepot?

Heeft u wel een brief ontvangen van politie of justitie, maar twijfelt u of dit een sepotbericht is? Stuur de brief dan per e-mail, post of fax naar ons. Wij zullen de brief voor u bekijken, en u de inhoud uitleggen, en u informeren over uw mogelijkheden. Is het nog geen sepotbericht, dan kunnen wij eventueel nog een sepotbeslissing uitokken bij de officier van justitie.

Schadevergoeding na sepot

Wanneer u een sepotbericht hebt ontvangen, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding. Bij een sepot eindigt de strafzaak namelijk zonder straf of maatregel, en zonder dat toepassing wordt gegeven aan art. 9a Sr. Op grond van de artikelen 591a Sv en/of 89 Sv heeft u recht op schadevergoeding voor onder meer de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten, gederfde inkomsten, en kosten van rechtsbijstand.

Heeft u een sepotbericht ontvangen, en wilt u schadevergoeding vorderen? Meld uw zaak dan zo spoedig mogelijk bij ons aan. Wij kunnen tot 3 maanden na ontvangst van het sepotbericht een verzoek indienen bij de rechtbank om schadevergoeding te vorderen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding