085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding wegens onterecht ingehouden rijbewijs

Ook wanneer uw rijbewijs door justitie is ingehouden, en u later wordt vrijgesproken of de strafzaak wordt geseponeerd, dan hebt u op grond van de wet recht op schadevergoeding.


Artikel 164 lid 9 WVW bepaalt namelijk:

“Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden.”

De schadevergoeding kan o.a. bestaan uit inkomstenschade, gemaakte kosten voor bijvoorbeeld taxikosten, en een vergoeding van immateriele schade (smartengeld). 

Immateriele schadevergoeding

Dat u ook recht hebt op vergoeding van immateriele schade volgt uit de laatste zin van artikel 164 lid 9 WVW: 

“Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat”

Het is altijd lastig om vervolgens om te bepalen welk bedrag aan schadevergoeding redelijk is. In de rechtspraak zien we steeds vaker dat rechters een bedrag van € 10,00 per dag dat het rijbewijs is ingehouden toekennen.

LJN: BN2961, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 30 juli 2010
“De rechter acht het redelijk en billijk om verzoeker de standaardvergoeding van een bedrag van € 10,– per dag, derhalve een bedrag van € 440,– (zijnde 44 x € 10,–) toe te kennen voor de ten gevolge van de invordering en inhouding van het rijbewijs geleden immateriële en moeilijk te specificeren zakelijke schade. De rechter acht geen bijzondere omstandigheden aanwezig om over te gaan tot toekenning van een hogere vergoeding dan voornoemde standaardvergoeding.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding