085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding voor iedere dag politiebureau

Voor iedere dag op het politiebureau moet u een schadevergoeding krijgen. In de jurisprudentie zien we dat er verschillend over wordt gedacht. De ene rechtbank kent voor een paar uur inverzekeringstelling op het politiebureau wel een schadevergoeding toe, de andere rechtbank pas vanaf een volle dag en weer een andere rechtbank telt de laatste dag niet meer voor de toekenning van schadevergoeding. Wat ons betreft zou voor iedere dag op het politiebureau een schadevergoeding toegekend moeten worden, juist dit vaak een behoorlijke impact heeft op mensen. Wij zullen uitspraken bespreken die dit uitgangspunt ondersteuenen.


Ook schadevergoeding voor laatste dag politiebureau + per dag en dagdeel schadevergoeding

Rechtbank Noord-Holland, 10 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4728

Onder verwijzing naar de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 10 december 2015 overweegt de rechtbank als volgt. Zoals in artikel 89 en volgende van het Wetboek van Strafvordering wordt bepaald, dient het uitgangspunt te zijn dat de rechter een vergoeding toekent voor geleden schade. Deze toekenning van schadevergoeding vindt plaats op gronden van billijkheid. Ook op de laatste dag die de gewezen verdachte in detentie doorbrengt wordt hij nog geconfronteerd met zijn vrijheidsbeneming en lijdt hij ten gevolge daarvan schade. Uit billijkheidsoverwegingen valt niet in te zien waarom verzoeker niet ook voor deze dag recht heeft op een vergoeding. Daarom komt ook de laatste dag die verzoeker in detentie heeft doorgebracht voor vergoeding in aanmerking. De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat de forfaitaire vergoeding wordt uitgekeerd per dag of gedeelte van een dag die verzoeker in de politiecel of huis van bewaring heeft doorgebracht.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding