085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding verhoor politie

Enkel voor de tijd dat u kwijt bent geweest in verband met een verhoor bij de politie kunt u helaas geen schadevergoeding krijgen. Ook niet wanneer u in verband met het verhoor enige tijd op het politiebureau hebt gezeten. De wet bepaalt dat een gewezen verdachte pas recht heeft op schadevergoeding vanaf de inverzekeringstelling. Voor de eerste fase, die van het ophouden voor verhoor (op het politiebureau), biedt de wet geen mogelijkheid tot schadevergoeding. 


Ophouden voor verhoor

De fase van het ophouden voor het verhoor op het politiebureau mag maximaal 6 uur duren. De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt hierbij niet mee, zodat de maximale termijn van het ophouden voor verhoor 15 uur bedraagt. In beginsel is het zo dat wanneer u na 18.00u wordt aangehouden, u tot de volgende ochtend kunt worden vastgehouden.

Jurisprudentie

Ook uit de jurisprudentie volgt dat er geen schadevergoeding kan worden toegekend voor de onterechte detentie in de fase van het ophouden voor verhoor. De rechtbank Arnhem overwoog op 2 september 2011 namelijk:

“Verzoeker is op 30 januari 2011 aangehouden en in de loop van de dag heengezonden. Voor het in aanmerking komen van een vergoeding als bedoeld in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering is vereist dat er tenminste sprake is geweest van een inverzekeringstelling. Verzoeker is slechts opgehouden voor verhoor en niet in verzekering gesteld geweest. Dit maakt dat het verzoek om schadevergoeding moet worden afgewezen.”

Wanneer inverzekeringstelling

Vanaf de inverzekeringstelling heeft een verdachte recht op schadevergoeding. De inverzekeringstelling houdt in dat de verdachte maximaal 3 dagen op het politiebureau kan worden vastgehouden.

Het moment van de inverzekeringsstelling verschil echter per zaak. In sommige strafzaken wordt de verdachte onmiddellijk in verzekering gesteld, terwijl in andere zaken de verdachte eerst 6 uur wordt opgehouden voor het verhoor, waarna de inverzekeringstelling volgt. Het is voor u belangrijk om te weten wanneer de inverzekeringstelling is begonnen. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van feiten en omstandigheden waaruit u kunt afleiden dat u in verzekering bent gesteld:

  • Voordat een verdachte in verzekering wordt gesteld, wordt deze gehoord door een Hulp officier van justitie (Hovj). Een Hovj is in feite een opgewaardeerde politieagent. De Hovj zal zich ook altijd als zodanig voorstellen. Een eerder contact met de Hovj vindt ook plaats kort na de aanhouding. Dan is het de taak van de Hovj om de rechtmatigheid van de aanhouding kort te toetsen. Bij een inverzekeringstelling hebt u dus twee keer contact gehad met de Hovj.
  • De Hovj zal bij de inverzekeringstelling altijd aan de verdachte melden dat u voor maximaal 3 dagen langer op het politiebureau moet blijven.
  • Bij de inverzekeringstelling wordt aan de verdachte een bevel tot inverzekeringstelling uitgereikt
  • Vaak komt er ook een advocaat (pro deo) om u bij te staan (de advocaat kan ook al in de fase van ophouden voor verhoor komen als u daar om hebt gevraagd)

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over de schadevergoeding na ophouden voor verhoor, een verhoor bij het politiebureau en de inverzekeringstelling, kunt u altijd gratis en geheel gvrijblijvend contact met ons opnemen.

Gerelateerde artikelen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding