085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding strafzaak

U hebt recht op schadevergoeding bij het einde van de strafzaak. De strafzaak is geeindigd wanneer u onherroepelijk bent vrijgesproken of bij ontslag van rechtsvervolging. Ook eindigt de strafzaak wanneer de officier de strafzaak seponeert. U kunt aanspraak maken op schadevergoeding voor o.a. de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten, gederfde inkomsten, reis- en verblijfskosten, en kosten van rechtsbijstand.


Strafzaak

U hebt alleen recht op schadevergoeding wanneer u de hele strafzaak voor u eindigt zonder dat een straf of maatregel is opgelegd. Wordt u toch voor een bepaald feit vervolgd en veroordeeld, maar voor de overige feiten niet, dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Als strafzaak worden dus alle feiten aangemerkt die op de tenlastelegging staan vermeld, of die waarvan u verdacht wordt.

Schadevergoeding

Qua schadevergoeding moet u denken aan een vergoeding voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten (op het politiebureau en in het huis van bewaring). Ook kunt u een vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten.

> Meer informatie berekening schadevergoeding

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding