085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

schadevergoeding na onterechte aanhouding

Wanneer u door de politie onterecht bent aangehouden, hebt u in sommige gevallen recht op schadevergoeding.

Onterechte aanhouding?

Wanneer de aanhouding onterecht is, wordt binnen het kader van artikel 533 Sv. zo verwoord dat de strafzaak tegen u is geëindigd zonder dat er aan u een straf of maatregel is opgelegd. Dat is dus het geval bij een sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.

Wanneer schadevergoeding?

U hebt recht op schadevergoeding vanaf het moment dat u van de hulpofficier van justitie een bevel tot inverzekeringstelling hebt ontvangen. De hulpofficier van justitie komt dan bij in in de politiecel en geeft aan dat u nog langer, voor maximaal 3 dagen, moet blijven. U krijgt het bevel tot inverzekeringstelling op schrift.

Geen schadevergoeding eerste 9 uur

Let er wel op dat de wet helaas geen mogelijkheid biedt voor schadevergoeding bij de eerste 9 uur dat u vast hebt moeten zitten op het politiebureau. De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt hierbij niet mee, zodat u tot maximaal 18 uur kunt worden vastgehouden, zonder dat u aanspraak kunt maken op schadevergoeding wegens onterechte detentie. Eigenlijk werkt het zo dat u als gewezen verdachte pas recht hebt op schadevergoeding wegens onterechte vrijheidsbeneming vanaf het moment dat u een “bevel tot inverzekeringstelling” van de hulpofficier van justitie hebt ontvangen.

Hoeveel schadevergoeding?

Voor de berekening van de geleden immateriële schade wordt in beginsel een vergoedingsmaatstaf gehanteerd van € 105,- voor iedere dag, die de verzoeker in een politiecel of in beperkingen in het Huis van Bewaring heeft doorgebracht en een bedrag van € 80,- voor iedere dag die de verzoeker niet in beperkingen in het Huis van Bewaring heeft doorgebracht, met inbegrip van de dag van aanvang. Onder dag wordt verstaan een tijd van vier en twintig uren zoals genoemd in artikel 136 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering. Dit brengt mee dat de dag van invrijheidstelling niet wordt vergoed. Een dag die begint op basis van een vergoedingsmaatstaf van € 105,- maar die overgaat in een dag met een vergoedingsmaatstaf van € 80,- wordt aangemerkt als een dag tegen een vergoedingsmaatstaf van € 80,-.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding