085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding na onterecht vastzitten

Wanneer u onterecht vast hebt moeten zitten op het politiebureau, kunt u aanspraak maken op immateriele schadevergoeding. Artikel 89 Sv bepaalt dat een gewezen verdachte recht heeft op schadevergoeding voor de tijd dat hij onterecht op het politiebureau en in een huis van bewaring in voorarrest heeft moeten vastzitten.


Onterecht vastzitten?

Wanneer is er sprake van onterecht vastzitten? Dat is bepalend voor de vraag of u recht hebt op schadevergoeding. De we wet bepaalt in artikel 89 Sv. dat het recht op schadevergoeding  ontstaat wanneer de strafzaak is geeindigd zonder oplegging van een straf of maatregel, of wanneer u enkel bent veroordeeld voor een feit waarvoor geen voorlopige hechtenis opgelegd had kunnen worden. Ook in het geval dat u wel schuldig bent verklaard, maar dat er geen straf of maatregel is opgelegd, hebt u dus recht op schadevergoeding wegens onterecht vastzitten. 

Hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding is onder andere afhankelijk van de aard en de ernst van de zaak, de nadelige gevolgen die u hebt ondervonden omdat u hebt moeten vastzitten, en de overige omstandigheden van het geval. De rechtbanken hanteren in de meeste gevallen standaard schadevergoedingen:

1 dag politiebureau…………………………………………………….€ 105,00
1 dag huis van bewaring…………………………………………….. €   85,00
1 dag huis van bewaring in beperkingen………………………..€ 105,00

Termijnen

Voor het indienen van het verzoek tot schadevergoeding gelden wel termijnen. Het verzoek moet binnen 3 maanden na het einde van de zaak zijn ingediend. Dat is dus binnen 3 maanden nadat u bericht hebt ontvangen dat de zaak is geseponeerd, of binnen 3 maanden en 14 dagen (wegens hoger beroepstermijn) na een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.

Aanmelden zaak

Uiteraard kunnen wij helpen om een verzoekschrift op te stellen om de schadevergoeding wegens het onterecht vastzitten aan te vragen. Onze rechtsbijstand is geheel gratis omdat onze kosten eveneens vergoed worden door de Staat. Wij stellen voor u het verzoekschrift op en dienen het in bij de rechtbank of het gerechtshof waar de zaak het laatst heeft gediend of zou gaan dienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding