085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding na onterecht vastgezeten

Wanneer u ten onrechte hebt vastgezeten op het politiebureau of in een huis van bewaring hebt u in veel gevallen recht op schadevergoeding.


Inverzekeringstelling

Het recht op schadevergoeding ontstaat eigenlijk al vanaf het moment van inverzekeringstelling op het politiebureau. Er komt dan een hulpofficier van justitie bij u, die u vertelt dat u nog voor maximaal 3 dagen moet vastzitten. Aan u wordt een “bevel tot inverzekeringstelling” uitgereikt.

Sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging

Of u onterecht hebt vastgezeten, wordt binnen het kader van artikel 89 Sv. zo bepaald dat de strafzaak tegen u moet zijn geeinigd zonder dat er aan u een straf of maatregel is opgelegd. Dat is dus het geval bij een sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.

Geen schadevergoeding eerste 6 uur

Let er wel op dat de wet helaas geen mogelijkheid biedt voor schadevergoeding bij de eerste 6 uur dat u vast hebt moeten zitten op het politiebureau. De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt hierbij niet mee, zodat u tot maximaal 15 uur kunt worden vastgehouden, zonder dat u aanspraak kunt maken op schadevergoeding wegens onterechte detentie. Eigenlijk werkt het zo dat u als gewezen verdachte pas recht hebt op schadevergoeding wegens onterechte vrijheidsbeneming vanaf het moment dat u een “bevel tot inverzekeringstelling” van de hulpofficier van justitie hebt ontvangen.

Hoeveel schadevergoeding?

Voor de berekening van de geleden immateriële schade wordt in beginsel een vergoedingsmaatstaf gehanteerd. Meer informatie over de hoogte van de vergoedingen vindt u hier.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding