085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding inverzekeringstelling

Op grond van artikel 89 Sv. heeft een gewezen verdachte na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot recht op schadevergoeding. Artikel 89 Sv. biedt recht op schadevergoeding voor de tijd dat een verdachte in voorarrest heeft gezeten. Echter het artikel biedt alleen een grondslag voor schadevergoeding vanaf de inverzekeringstelling.


 Artikel 89 Sv schadevergoeding

Artikel 89 Sv. noemt een aantal schadeposten waarvoor schadevergoeding kan worden gevraagd:

  • ondergane verzekering,
  • klinische observatie of
  • voorlopige hechtenis heeft geleden
  • Ook periode vrijheidsbeneming in buitenland komt voor vergoeding in aanmerking

Verder bepaalt artikel 89 Sv. dat onder schade mede is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. Dus ook immateriele schade komt voor vergoeding in aanmerking.

GEEN schadevergoeding ophouden voor verhoor

Door de wetgever is in art. 89 Sv. er uitdrukkelijk voor gekozen om pas schadevergoeding aan te bieden vanaf de inverzekeringstelling. Dit betekent dat een gewezen verdachte helaas geen aanspraak kan maken op schadevergoeding voor de tijd dat een verdachte is opgehouden voor verhoor.

De periode van ophouden voor verhoor bedraagt 6 uur, maar de tijd tussen 0.00 en 9.00u telt niet mee, waardoor de maximale periode 15 uur bedraagt.

Inverzekeringstelling

Vaak is het voor een verdachte lastig om te bepalen of hij alleen is opgehouden voor verhoor of ook in verzekering is gesteld. In beide gevallen verblijft u namelijk op het politiebureau. Toch is de inverzekeringstelling duidelijk te herkennen aan bepaalde feiten en omstandigheden:

  • Voordat een verdachte in verzekering wordt gesteld, wordt deze gehoord door een Hulp officier van justitie (Hovj). Een Hovj is in feite een opgewaardeerde politieagent. De Hovj zal zich ook altijd als zodanig voorstellen. Een eerder contact met de Hovj vindt ook plaats kort na de aanhouding. Dan is het de taak van de Hovj om de rechtmatigheid van de aanhouding kort te toetsen. Bij een inverzekeringstelling hebt u dus twee keer contact gehad met de Hovj.
  • De Hovj zal bij de inverzekeringstelling altijd aan de verdachte melden dat u voor maximaal 3 dagen langer op het politiebureau moet blijven.
  • Bij de inverzekeringstelling wordt aan de verdachte een bevel tot inverzekeringstelling uitgereikt
  • Vaak komt er ook een advocaat (pro deo) om u bij te staan (de advocaat kan ook al in de fase van ophouden voor verhoor komen als u daar om hebt gevraagd)

Jurisprudentie

Ook uit de jurisprudentie volgt dat er geen schadevergoeding kan worden toegekend voor de onterechte detentie in de fase van het ophouden voor verhoor. De rechtbank Arnhem overwoog op 2 september 2011 namelijk:

“Verzoeker is op 30 januari 2011 aangehouden en in de loop van de dag heengezonden. Voor het in aanmerking komen van een vergoeding als bedoeld in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering is vereist dat er tenminste sprake is geweest van een inverzekeringstelling. Verzoeker is slechts opgehouden voor verhoor en niet in verzekering gesteld geweest. Dit maakt dat het verzoek om schadevergoeding moet worden afgewezen.”

Advies advocaat

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor schadevergoeding wegens onterechte vrijheidsbeneming, omdat u bijvoorbeeld niet zeker weet of u in verzekering bent gesteld, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Wij zullen u dan adviseren over de juridische mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding