085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Ruim 30.000 euro schadevergoeding voor ex-verdachte zoon vermoord echtpaar

De rechtbank Overijssel heeft een schadevergoeding van ruim 30.000 euro toegekend aan een man die was langer dan drie jaar verdachte in een moordzaak was. Hij werd verdacht van de moord op zijn ouders en zat 100 dagen in voorlopige hechtenis. In juni 2013 verklaarde de rechtbank de strafzaak tegen hem als beëindigd. Hij diende een verzoek tot schadevergoeding in bij de rechtbank van 100.000 euro.


Bovengemiddelde schadevergoeding

De rechtbank wijst in deze zaak schadevergoeding van drie keer hoger dan het gebruikelijke bedrag. Zij acht het aannemelijk dat de man in bovengemiddelde mate immateriële schade heeft geleden door de ondergane voorlopige hechtenis vanwege de verdenking dat hij zijn beide ouders zou hebben omgebracht en de grote publieke aandacht die dat met zich bracht. Het bedrag van in totaal € 32.744,33 bestaat voor € 29.579,40 aan vergoeding van materiële en immateriële schade die hij leed door de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis. Het deel van € 3.164,93 zijn de gemaakte kosten van rechtsbijstand.

De rechtbank lette bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding ook op het feit dat deze strafzaak landelijk veel publiciteit had. De publieke aandacht en de daarmee gepaard gaande schade voor een verdachte van een dergelijk ernstig misdrijf is groter indien aan de verdenking kracht wordt bijgezet met voorlopige hechtenis.

Inhoud strafzaak

De man werd op 13 april 2010 in verzekering gesteld als verdachte van moord op zijn beide ouders in Vollenhove. Hij heeft zijn betrokkenheid bij dit delict altijd ontkend. Hij werd op 22 juli 2010 na 100 dagen in voorlopige hechtenis in vrijheid gesteld. Op 6 september 2011 heeft verzoeker een verzoek ingediend bij de rechtbank om de strafzaak tegen hem geëindigd te verklaren. Op 24 juni 2013 verklaarde de rechtbank Overijssel de strafzaak tegen de zoon als beëindigd. De Staat der Nederlanden moet de schadevergoeding betalen.Uitspraak : ECLI:NL:RBOVE:2013:2771


Verzoek schadevergoeding indienen

Bent u ook ten onrechte verdacht geweest van een ernstig feit, dan kunt u wellicht ook schadevergoeding vorderen voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. Dit soort hoge bedragen zijn echter meer uitzondering dan regel. In beginsel heeft een gewezen verdachte recht op een vergoeding van € 105,00 voor iedere dag in een politiecel, en € 80,00 voor iedere dag in een huis van bewaring. Wilt u een hogere schadevergoeding vorderen, dan dienen er bijzondere omstandigheden aanwezig te zijn die maken dat er een hogere vergoeding toegekend zou moeten worden.

Ook voor die zaken waarin een hogere vergoeding wordt gevorderd kunnen wij u bijstaan, maar in dat geval niet gratis. Wilt u dat wij u bijstaan in een procedure waarin u een hogere vergoeding vordert dan de hiervoor genoemde gebruikelijke bedragen dan toetsen wij eerst de kans van slagen van zo’n verzoek op basis van de bestaande jurisprudentie. Indien wij ook iets zien in het vragen van een hogere vergoeding, dan kunnen wij voor u een verzoekschrift indienen, doch onze rechtsbijstand kan dan niet – zoals bij de andere verzoekschriften met de standaard vergoedingen – gratis plaatsvinden. Dit heeft te maken met de ingewikkeldheid van dat soort zaken, waardoor die meer tijd vergen dan de normale standaard verzoekschriftprocedures. Wij bedingen in die gevallen een vergoeding van 10% verkregen schadevergoeding.

> Meer informatie over de hoogte van schadevergoeding bij voorarrest

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding