085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Ook schadevergoeding bij sepot, niet-ontvankelijkheid OM en ongegrond verklaard beklag 12 Sv.

Niet alleen na vrijspraak, maar ook bij sepot, niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, en bij afwijzing van een door een ander ingediend klaagschrift ex artikel 12 Sv. wegens het uitblijven van vervolging, hebt u als gewezen verdachte recht op schadevergoeding. Dit is door de Hoge Raad nog eens bevestigd in de uitspraak LJN: BX5566, Hoge Raad, 19 februari 2013.


Sepot

Dat u, als gewezen verdachte, recht hebt op schadevergoeding na een sepot van de strafzaak, is al langer bekend. Regelmatig wordt met succes een verzoek ingediend voor schadevergoeding wegens een sepot.

Art. 591a lid 2 Sv luidt ook:
“indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of  maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het  Wetboek van Strafrecht”

Bij een sepot wordt aan deze voorwaarde voldaan.

In de uitspraak van de Hoge Raad wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de wetsgeschiedenis en de wetsystematiek van de regeling waarin wordt overwogen dat de wetgever heeft beoogd de  regeling ook toepassing te kunnen laten vinden in gevallen waarin de  zaak eindigt “zonder einduitspraak tegen den verdachte”, zoals dus in geval van een sepot.

Niet-ontvankelijkheid OM

In wezen geldt dit ook voor het geval de strafzaak eindigt omdat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging. Sterker nog, in dat geval eindigt de strafzaak, anders dan bij een sepot, wel door een einduitspraak. 
Ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan. De zaak eindigt zonder straf of maatregel, en ook wordt er geen toepassing gegeven aan artikel 9a Sr. Ook bij een niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie hebt u dus als gewezen verdachte recht op schadevergoeding.

Na beklag 12 Sv.

Op grond van artikel 12 Sv. kan een aangever of een andere belanghebbende zich bij het gerechtshof beklagen wegens het uitblijven van vervolging van een verdachte. De verdachte kan zich hiertegen verdedigen en wordt ook als beklaagde gehoord door het gerechtshof. De verdachte kan zich hierbij doen bijstaan door een advocaat.

Wanneer het gerechtshof het beklag later afwijst, en het hof dus niet bepaalt dat de verdachte moet worden vervolgd, eindigt daarmee de strafzaak voor de verdachte. De Hoge Raad heeft nu in de hiervoor genoemde uitspraak bepaald dat ook in dat geval de verdachte aanspraak kan maken op schadevergoeding, bijvoorbeeld voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Hulp nodig?

Is in uw situatie de strafzaak geeindigd door sepot of niet-ontvankelijkheid van het OM, of heeft het hof een beklag ex artikel 12 Sv. afgewezen, dan kunnen wij binnen 3 maanden, voor u schadevergoeding vorderen. Meld uw zaak dan bij ons aan. Het aanvragen van schadevergoeding is voor u kosteloos.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding