085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Hogere schadevergoeding voorarrest voor minderjarige

Wanneer een minderjarige gewezen ten onrechte in voorarrest heeft gezeten, moet daarvoor een hogere schadevergoeding op grond van artkel 89 Sv. worden toegekend dan bij een volwassen verdachte. Hiervoor zijn meerdere argumenten te geven. In de jurisprudentie zien we gelukkig steeds meer zaken waarbij ook rechters die mening zijn toegedaan. Voorarrest voor minderjarigen weegt zwaarder en moet alleen al om die reden een hogere schadevergoeding dan het in de LOVS vastgestelde forfaitiare bedragen aan schadevergoeding opleveren.


 Rechtbank Den haag, 22 maart 2016, NbSr 2016, 109

“Voor een ieder kunnen de gevolgen van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis verschillen. Compensatie van deze gevolgen is aldus incorpereerd in voornoemde bedragen. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden is plaats voor toekenning van een hogere schadevervoeding dan de forfaitaire bedragen. Dat een zodanig zeer uitzonderlijk geval zich voordoet, zal door de verzoeker moeten worden gesteld en deugdelijk van grondslag moeten worden voorzien.”
De rechtbank is van oordeel dat in casu termen aanwezig zijn om een hoger bedrag aan schadevergoeding toe te wijzen dan het standaardbedrag, nu in raadkamer uit het verzoekschrift is gebleken dat de op de verzoeker toegepaste dwangmiddelen voor hem ingrijpende gevolgen hebben gehad. Het is aannemelijk dat het ondergaan van inverzekeringstelling voor zwaarder dan gemiddeld weegt voor een zeer kwetsbare minderjarige verdachte van net 15 jaar oud die ten tijde van zijn aanhouding verblijfplaats had in een gesloten behandelcentrum Schakenbosch, welke verblijfplaats door de raadsvrouw van verdachte ook als alternatieve verblijfsplaats als bedoeld in artikel 493 lid 3 Sv. is aangedragen. Dat verzoeker hierdoor in meer dan bovengemiddelde mate immateriele schade heeft geleden ten gevolge van de ten onrechte ondergane vrijheidsbeneming is derhalve aannemelijk.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding