085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging en sepot

Indien een verdachte in een strafzaak voor alle feiten wordt vrijgesproken of wordt ontslagen van alle rechtsvervolging en deze uitspraak onherroepelijk is geworden, kan de gewezen verdachte in aanmerking komen voor een schadevergoeding. 
Een gewezen verdachte komt ook voor schadevergoeding in aanmerking wanneer de strafzaak door de politie of justitie zelf wordt geseponeerd. De wet spreekt namelijk over het eindigen van de strafzaak zonder dat een straf of maatregel wordt opgelegd met uitzondering van een schuldigverklaring zonder oplegging van straf.
Het verzoek om schadevergoeding moet binnen drie maanden na het einde van de zaak zijn ingediend.

Schadevergoeding

Voor schadevergoeding komt onder meer in aanmerking:

  • De tijd dat de gewezen verdachte ten onrechte in voorarrest heeft gezeten op het politiebureau of in een huis van bewaring
  • Gederfde inkomsten
  • Reis- en verblijfskosten in verband met de zitting
  • Tijdsverzuim in verband met de zitting
  • De kosten van rechtsbijstand

Gratis rechtsbijstand

Omdat ook de kosten voor het indienen van een verzoekschrift tot schadevergoeding – bij toekenning – worden vergoed, kunnen wij voor u GRATIS het verzoekschrift opstellen en indienen. Het loont derhalve voor u om zelfs voor lagere bedragen schadevergoeding te claimen. Het invullen van het aanvraagformulier neemt hoogstens 5 minuten van uw tijd in beslag.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding