085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding na teruggave in beslag genomen goed

Geregeld komt het voor dat de officier na een ingediend klaagschrift een in beslag genomen goed teruggeeft aan de klager. De zaak komt dan niet bij de rechtbank voor. De rechtbank kan het klaagschrift dan niet gegrond verklaren. De Hoge Raad heeft evenwel bepaald dat ook in die situatie de mogelijkheid bestaat om schadevergoeding te vorderen.

Dat volgt uit de uitspraak van de Hoge Raad van 16 juni 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1056)

“In verband met de in de vordering van de procureur-generaal onder 23 genoemde rechterlijke uitspraken verdient opmerking dat een redelijke uitleg van de wet meebrengt dat de toepasselijkheid van de bijzondere regeling van artikel 591 lid 5 (oud) Sv in verbinding met artikel 591a lid 4 (oud) Sv niet is uitgesloten in gevallen waarin een op grond van artikel 552a Sv ingediend klaagschrift vóór de behandeling daarvan heeft geleid tot een beslissing tot teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp, waarna het klaagschrift is ingetrokken en een behandeling daarvan en een rechterlijke beslissing daarover zijn uitgebleven. In dit geval, dat in materiële zin is gelijk te stellen met de situatie waarin het beklag gegrond is verklaard, kan de betrokkene tot drie maanden na de beslissing tot teruggave een verzoek doen tot vergoeding van de kosten van zijn raadsman.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding