085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)
Aanmeldformulier schadevergoeding na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot
 1. Ja, ik wil schadevergoeding na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot en ik verklaar dat mijn strafzaak minder dan 3 maanden geleden is geëindigd zonder dat een straf of maatregel aan mij is opgelegd en zonder schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

  Personalia

 2. Geslacht
  Invalid Input
 3. Achternaam*
 4. Voornamen (voluit)*
 5. Geboortedatum*
 6. Adres*
 7. Postcode*
 8. Woonplaats*
 9. Telefoonnummer*
 10. Fax
  Invalid Input
 11. E-mailadres*
 12. Bankrekeningnr (IBAN)
  Wij dienen over uw bankrekening te beschikken voor het overmaken van de schadevergoeding. Uiteraard zullen wij strikt vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Indien u uit privacy-overwegingen liever uw bankrekening pas bekend wil maken wanneer de schadevergoeding is ontvangen, dan is dat ook mogelijk.
 13. Gegevens strafzaak

  Voor het opstellen van het verzoekschrift dienen wij te beschikken over meer informatie met betrekking tot de strafzaak. Gelieve daartoe de navolgende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 14. Zaakskenmerk
  Invalid Input
  (parketnummer, proces-verbaalnr, of ander kenmerk van de politie)
 15. Uitspraak/beslissing:
  Invalid Input
  Bij seponering van de zaak verzoeken wij u de schriftelijke bevestiging dat de strafzaak is geseponeerd per post, telefax, of e-mail aan ons toe te sturen of in te scannen en hier te uploaden. U hoeft deze bewijsstukken nog niet direct mee te sturen. Wij sturen het door ons opgestelde verzoekschrift eerst naar, waarna u de bewijsstukken tezamen met het door u ondertekende verzoekschrift aan ons kunt retourneren.
 16. Datum uitspraak/beslissing
  Invalid Input
  Invullen op welke datum de rechter uitspraak heeft gedaan. Bij de kantonrechter en politierechter kunt u invullen op welke dag de terechtzitting was. Bij de meervoudige kamer en het gerechtshof is de uitspraak veelal 14 dagen na de dag van de terechtzitting. Wanneer uw zaak is geseponeerd, moet u hier de datum die op de schriftelijke sepotbevestiging staat vermeld invullen.
 17. Gerecht of instantie waar de strafzaak het laatst heeft gediend
  Invalid Input
  Invullen bij welk gerecht uw strafzaak het laatst heeft gediend. Wanneer uw zaak is geseponeerd, dient u politie in te vullen.
 18. Plaats gerecht waar de zaak werd behandeld
  Invalid Input
  Vul hierboven in door welke rechter uw strafzaak voor het laatst is behandeld. Als uw zaak niet voor de rechter is geweest (bijv. bij sepot), kunt u "nvt" invullen.
 19. Plaats politiebureau waar u bent verhoord
  Invalid Input
  Vul hierboven de plaats van aanhouding en/of verhoor in.
 20. Verdenking(en)
  Invalid Input
  Invullen waaruit de verdenking heeft bestaan. Dit staat bijvoorbeeld op uw dagvaarding vermeld.
 21. Datum verdenking (evt. schatting)
  Invalid Input
  Invullen vanaf wanneer u bekend werd met het feit dat Justitie u verdacht van een strafbaar feit. Dit kan bijvoorbeeld zijn de datum van aanhouding zijn of de datum dat u werd verhoord door de politie.
 22. Schadeposten

  Selecteer hier de schadeposten waarvan u meent recht te hebben op een schadevergoeding (meerdere opties mogelijk).
 23. Invalid Input
 24. Invalid Input
 25. Overige opmerkingen

  Indien u nog opmerkingen heeft die van belang kunnen zijn voor het opstellen van het verzoekschrift kunt u die hier plaatsen.

 26. Overige opmerkingen
  Invalid Input
 27. Eventueel aanvullende bijlage
  Invalid Input
 28. Bijlage 2
  Invalid Input
 29. Bijlage 3
  Invalid Input
 30. Voorwaarden

  Op alle op deze website aangeboden diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 31. *
  U dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding