085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Helaas u hebt geen recht op schadevergoeding.

Helaas, u hebt geen recht op schadevergoeding. U kunt alleen schadevergoeding vorderen wanneer de strafzaak is geëindigd zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd zoals dat het geval is bij een sepot, een vrijspraak of een ontslag van rechtsvervolging.


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Vraag 6: Is de uitspraak door de rechter minder dan 3 maanden geleden gedaan?


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Helaas u hebt geen recht op schadevergoeding.

Helaas, u hebt geen recht op schadevergoeding. U komt voor geen van de in de wet genoemde schadeposten in aanmerking.


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

U hebt vermoedelijk recht op schadevergoeding

U hebt vermoedelijk recht op schadevergoeding. Meld uw zo spoedig mogelijk bij ons aan. Voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding geldt een termijn van 3 maanden. Wij moeten daarom snel handelen.


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Helaas u hebt geen recht op schadevergoeding.

Helaas, u hebt geen recht op schadevergoeding. De wet biedt alleen de mogelijkheid om binnen 3 maanden na het einde van de strafzaak een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. U bent hiervoor helaas te laat.


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Vraag 7: Hebt u minimaal 1 van de volgende schades geleden:

  • Immateriële schade wegens onterechte vrijheidsbeneming (alleen wanneer u in verzekering bent gesteld op het politiebureau, dus niet de eerste 6 uren ophouden voor verhoor)
  • Vermogensschade na onterechte vrijheidsbeneming (bijv. gemiste inkomsten doordat u bijv. niet kon werken)
  • Reis- en verblijfskosten in verband met de zitting
  • Tijdsverzuim omdat u op de zitting bent geweest (bijv. gemiste inkomsten doordat u bijv. niet kon werken)
  • Kosten rechtsbijstand (kosten van een ingeschakelde advocaat)

 


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Vraag 4: Bent u op enig moment gedagvaard om voor de rechter te verschijnen en bent u toen ontslagen van alle rechtsvervolging omdat er sprake was van een strafuitsluitingsgrond zoals ontoerekeningsvatbaarheid, noodweer (zelfverdediging), overmacht, e.d.?


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Vraag 6: Is de uitspraak door de rechter minder dan 3 maanden geleden gedaan?


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Helaas u hebt geen recht op schadevergoeding.

Helaas, u hebt geen recht op schadevergoeding. De wet biedt alleen de mogelijkheid om binnen 3 maanden na het einde van de strafzaak een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. U bent hiervoor helaas te laat.


Geplaatst op: 05 augustus 2019

Vragenmodule

Vraag 7: Hebt u minimaal 1 van de volgende schades geleden:

  • Immateriële schade wegens onterechte vrijheidsbeneming (alleen wanneer u in verzekering bent gesteld op het politiebureau, dus niet de eerste 6 uren ophouden voor verhoor)
  • Vermogensschade na onterechte vrijheidsbeneming (bijv. gemiste inkomsten doordat u bijv. niet kon werken)
  • Reis- en verblijfskosten in verband met de zitting
  • Tijdsverzuim omdat u op de zitting bent geweest (bijv. gemiste inkomsten doordat u bijv. niet kon werken)
  • Kosten rechtsbijstand (kosten van een ingeschakelde advocaat)

 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding