085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Meer informatie

Schadevergoeding wegens onterecht ingehouden rijbewijs

Geplaatst op 09 juni 2013

Ook wanneer uw rijbewijs door justitie is ingehouden, en u later wordt vrijgesproken of de strafzaak wordt geseponeerd, dan hebt u op grond van de wet recht op schadevergoeding.

Lees meer ›

Hoogte schadevergoeding voorarrest

Geplaatst op 01 mei 2013

De hoogte van de schadevergoeding voor het voorarrest is onder andere afhankelijk van de aard en de ernst van de zaak, de nadelige gevolgen die u hebt ondervonden wegens het voorarrest, en de overige omstandigheden van het geval.
Lees meer ›

Schadevergoeding na onterecht vastzitten

Geplaatst op 01 mei 2013

Wanneer u onterecht vast hebt moeten zitten op het politiebureau, kunt u aanspraak maken op immateriele schadevergoeding. Artikel 89 Sv bepaalt dat een gewezen verdachte recht heeft op schadevergoeding voor de tijd dat hij onterecht op het politiebureau en in een huis van bewaring in voorarrest heeft moeten vastzitten.
Lees meer ›

Inverzekeringstelling

Geplaatst op 27 januari 2013

Op grond van artikel 89 Sv. hebt u alleen echt op schadevergoeding wegens uw verblijf op het politiebureau vanaf het moment dat u in verzekering bent gesteld.

Wat is een inverzekeringstelling?

De inverzekeringstelling is het verblijf op het politiebureau dat volgt op de fase van het ophouden voor verhoor. Bij de inverzekeringstelling zal een Hulp-Offiicier van Justitie (HOvJ) tegen u zeggen dat u nog voor maximaal 3 dagen op het politiebureau moet blijven. U krijgt dan ook een bevel tot inverzekeringstelling uitgereikt. Dit is een formulier waarop het feit waarvan u verdacht wordt, staat vermeld, alsook dat u nog voor maximaal 3 dagen kunt worden vastgehouden.

Hoe weet ik of ik in verzekering ben gesteld?

U moet hier de verschillende fasen van het voorarrest onderscheiden. Wanneer u wordt aangehouden, en naar een politiebureau wordt overgebracht, zit u in de fase van het ophouden voor verhoor. U mag dan maximaal 6 uur op het politiebureau worden vastgehouden, waarbij de tijd tussen 0.00u en 9.00u niet meetelt. Wordt u dus om 2.30u ’s nachts aangehouden, dan mag u tot maximaal 15.00u worden vastgehouden op het politiebureau.

Na de fase van het ophouden voor verhoor, wordt u in verzekering gesteld. Het kan zijn dat ze u ook kort na de aanhouding in verzekering stellen, dus het hoeft niet zo te zijn dat u eerst 6 uur hebt vastgezeten op het politiebureau. Bij een inverzekeringstelling komt altijd een hulpofficier van justitie u vertellen dat u nog voor maximaal 3 dagen in verzekering wordt gesteld. U krijgt ook standaard een kopie van het bevel tot inverzekeringstelling uitgereikt. Bewaar deze goed!

Pas vanaf de fase van de inverzekeringstelling heeft een gewezen verdachte recht op schadevergoeding bij sepot van de strafzaak. Twijfelt u of u in verzekering bent gesteld, neem dan eerst even contact met ons op.

Ik ben NIET in verzekering gesteld. Heb ik dan wel recht op schadevergoeding?

Als u niet in verzekering bent gesteld, kunt u helaas geen schadevergoeding krijgen voor de tijd dat u op het politiebureau hebt vastgezeten. Indien de strafzaak is geseponeerd, kunt u hoogstens schadevergoeding vragen voor de kosten van rechtsbijstand en eventueel gemaakte onderzoekskosten.

Indien u door de rechter bent vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, dan kunt u weer wel schadevergoeding vragen. U komt dan onder andere in aanmerking voor schadevergoeding in verband met gederfde inkomsten omdat u niet kon werken, en u hebt recht op een reiskostenvergoeding.

 

 

Lees meer ›

Voorwaarden voor schadevergoeding na einde strafzaak

Geplaatst op 23 november 2012

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de (straf)zaak te zijn geëindigd zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr (schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel) door de rechter is toegepast. 
Dit is in de navolgende gevallen:

  • Sepot
  • Vrijspraak
  • Ontslag van rechtsvervolging
  • Openbaar Ministerie is niet-ontvankelijk in de vervolging

Lees meer ›