085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Meer informatie

Ook schadevergoeding na zuiver politiesepot

Geplaatst op 24 januari 2014

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 februari 2013, LJN:BX5566 geoordeeld dat een verdachte ook na een sepot recht heeft op schadevergoeding. De Hoge Raad laat in deze uitspraak echter in het midden of dit alleen geldt bij een OM-sepot of ook na een zuiver politiesepot. In de lagere rechtspraak wordt hier wel duidelijkheid over gegeven.

Lees meer ›

Ruim 30.000 euro schadevergoeding voor ex-verdachte zoon vermoord echtpaar

Geplaatst op 20 november 2013

De rechtbank Overijssel heeft een schadevergoeding van ruim 30.000 euro toegekend aan een man die was langer dan drie jaar verdachte in een moordzaak was. Hij werd verdacht van de moord op zijn ouders en zat 100 dagen in voorlopige hechtenis. In juni 2013 verklaarde de rechtbank de strafzaak tegen hem als beëindigd. Hij diende een verzoek tot schadevergoeding in bij de rechtbank van 100.000 euro.

Lees meer ›

Schadevergoeding verhoor politie

Geplaatst op 22 oktober 2013

Enkel voor de tijd dat u kwijt bent geweest in verband met een verhoor bij de politie kunt u helaas geen schadevergoeding krijgen. Ook niet wanneer u in verband met het verhoor enige tijd op het politiebureau hebt gezeten. De wet bepaalt dat een gewezen verdachte pas recht heeft op schadevergoeding vanaf de inverzekeringstelling. Voor de eerste fase, die van het ophouden voor verhoor (op het politiebureau), biedt de wet geen mogelijkheid tot schadevergoeding. 

Lees meer ›

Schadevergoeding inverzekeringstelling

Geplaatst op 16 oktober 2013

Op grond van artikel 89 Sv. heeft een gewezen verdachte na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot recht op schadevergoeding. Artikel 89 Sv. biedt recht op schadevergoeding voor de tijd dat een verdachte in voorarrest heeft gezeten. Echter het artikel biedt alleen een grondslag voor schadevergoeding vanaf de inverzekeringstelling. Lees meer ›

Steeds meer schadevergoeding na onterechte detentie in politiecel

Geplaatst op 06 september 2013


Nieuwsartikel op AD.nl - 6 september 2013


De overheid is steeds meer geld kwijt aan schadeclaims van mensen die ten onrechte in de cel zijn gezet. Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim 23 miljoen euro geclaimd, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Nooit eerder was de overheid zo veel miljoenen kwijt aan claims van ex-verdachten.

Lees meer ›

Schadevergoeding strafzaak

Geplaatst op 11 augustus 2013

U hebt recht op schadevergoeding bij het einde van de strafzaak. De strafzaak is geeindigd wanneer u onherroepelijk bent vrijgesproken of bij ontslag van rechtsvervolging. Ook eindigt de strafzaak wanneer de officier de strafzaak seponeert. U kunt aanspraak maken op schadevergoeding voor o.a. de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten, gederfde inkomsten, reis- en verblijfskosten, en kosten van rechtsbijstand.

Lees meer ›

sepot

Geplaatst op 08 augustus 2013

Een sepot is een beslissing van de officier van justitie om de strafzaak niet door te zetten. Bij een sepot beslist de officier van justitie om u niet te vervolgen. U hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. Meestal is er onvoldoende bewijs, maar er kunnen vele redenen zijn voor een sepot. U ontvangt de sepotbeslissing per brief. Deze brief wordt ook wel een sepotbericht genoemd. In de brief wordt niet altijd letterlijk het woord "sepot" gebruikt. Dat hoeft ook niet. Voldoende is wanneer uit de tekst van de brief is af te leiden dat u niet langer wordt vervolgd.  Wanneer u een sepotbericht ontvangt, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijv. voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. In sommige gevallen kunt u een sepotbericht ook uitlokken.

Lees meer ›

Ook schadevergoeding bij sepot, niet-ontvankelijkheid OM en ongegrond verklaard beklag 12 Sv.

Geplaatst op 09 juni 2013

Niet alleen na vrijspraak, maar ook bij sepot, niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, en bij afwijzing van een door een ander ingediend klaagschrift ex artikel 12 Sv. wegens het uitblijven van vervolging, hebt u als gewezen verdachte recht op schadevergoeding. Dit is door de Hoge Raad nog eens bevestigd in de uitspraak LJN: BX5566, Hoge Raad, 19 februari 2013.

Lees meer ›

Schadevergoeding na gegrond verklaard beklag beslag (art. 552a Sv)

Geplaatst op 09 juni 2013

Deze kosten zijn toewijsbaar voor zover ze redelijk zijn.Indien door de officier van justitie goederen in beslag zijn genomen, en de officier weigert om deze terug te geven, dan kunt u als beslagene of als rechthebbende een klaagschrift ex. artikel 552a Sv hiertegen indienen. Indien dat beklag vervolgens gegrond wordt verklaard, kunt u een verzoekschrift indienen strekkende tot verkrijging van schadevergoeding.

Lees meer ›

Voorwaarde voor schadevergoeding: alleen bij algehele vrijspraak

Geplaatst op 09 juni 2013

Wilt u aanspraak kunnen maken op schadevergoeding na vrijspraak, dan is het van belang dat u vrijspraak krijgt voor alle feiten op de dagvaarding. Geldt de vrijspraak alleen voor een of meerdere feiten, en wordt u voor een ander feit wel veroordeeld, dan hebt u geen recht op schadevergoeding.

Lees meer ›